Projekty

Veškeré struktury moderní společnosti jsou natolik provázány, že již ze své podstaty vylučují, aby jakýkoli subjekt stál stranou společenského dění, tím méně škola.

Škola je nevýdělečná organizace, která pro svou činnost potřebuje finanční podporu státu. Stát však chce, aby se mu jeho investice vracely tím, že škola přebírá některé z jeho funkcí. Výchova a příprava na budoucí povolání je jen jednou z nich.

Často slýcháváme a používáme slovo participace, aniž bychom si plně uvědomovali jeho význam a dosah. Participace znamená spoluúčast, v případě školy spoluúčast na společenském dění. Jednotlivé projekty, do kterých se školy zapojují, zvyšují jejich spoluúčast na společensky prospěšných aktivitách, např. odborné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo celoživotní vzdělávání dospělých.

Budoucnost školy nebude striktně orientována pouze na výchovu a vzdělávání dospívající mládeže. Prudký rozvoj technologií vyvolává nutnou potřebu celoživotního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. V těchto souvislostech význam školy pro dané město či region neustále stoupá.

 

OP JAK – Zvýšení kvality vzdělávání IV na Střední škole a Základní škole – CZ.02.02.XX/00/22_003/0003305

Národní plán obnovy – Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku – CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004919

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III – CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt Zvýšení kvality vzdělávání II na Střední škole a Základní škole

Projekt IROP – Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky k samostatnému způsobu života

Projekt IROP  Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství

Projekt OPVK 1.5.  reg. č.CZ. 1.07/1.5.00/34.1101

Projekt OPVK : ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Projekt ROP NUTS II Jihozápad  reg. č. CZ.1.14/2.4.00

Projekt ESF Společensky účelná pracovní místa

Projekt UNIV 2  Kraje

Projekt OPVK 1. 3.  reg. č. CZ. 1. 07 / 1. 3. 06 / 04. 0026

Projekt OPVK 1.2  reg. č. CZ.1.07/1.2.06/03.0013

Projekt OPVK 1.1  reg.č. CZ.1.07/1.1.14/02.0037

Projekt OPVK 1.1.  reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/57.0188

Projekt OPVK 1.1. reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/56.0488

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro SŠ a VOŠ I. – projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na Střední škole a Základní škole Vimperk“ CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0006907

Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321)