DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

         

 

Cílem programu je podpora digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dalším cílem je zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitálních propastí. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů, což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání dovedností žáků.