Multimédia

Celá škola je vybavena řadou MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ,
usnadňující výuku a umožňující bližší přístup k profesionální sféře práce.


Moderní počítačová učebna Apple iMac

 • Střední škola a Základní škola, Vimperk otevřela unikátní učebnu pro výuku počítačové grafiky a střihových programů.
 • Studenti se zde naučí pracovat na deseti špičkových počítačích iMac  Apple Macintosh, které díky vysokému grafickému standardu umožní hladké přehrávání videa, realistické vizuální prostředí v třírozměrné grafice nebo vysoké rozlišení fotografií.
 • Počítače iMac používáme k výuce v rámci předmětu Aplikovaná výpočetní technika:
  – Televizní studiová technika
  – Počítačová grafika
  –  Výroba počítačové reklamy
 • Aplikovaná výpočetní technika je předmět volitelný, ale povinný, musí ho absolvovat všichni studenti ve 3. a 4. ročníku. Třídy jsou rozděleny na skupiny, aby výuka byla kvalitní. Rozsah výuky je 40 vyučovacích hodin.
 • Úsilí o nejmodernější vybavení unikátní počítačové učebny, které stálo zhruba 100 tisíc korun a škola je platila ze svého, trvalo téměř rok.
 • Největší výhodou této techniky je vysoké rozlišení grafiky, ta se vůbec nedá srovnávat s klasickými počítači.
 • Při spuštění videa či fotografie s vysokým rozlišením poskytuje lepší obraz, srovnat to lze s Full HD televizory.
 • Studenti Střední školy ve Vimperku tak mají k dispozici 3 televizní studiaa několik digitálních střižen, kde se podílejí na výrobě pořadů pro kabelovou televizi města Vimperk.
 • V rámci úspěšně podaného grantového programu „Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol”, který vyhlašoval Jihočeský kraj, bylo pořízeno celkem osm dalších počítačů Apple Macintosh a kompletně tak dovybavena učebna audiovizuální techniky.


Nová učebna elektronického měření

 • V období 1-10/2008 pracovaly odborné týmy SŠ aZŠ Vimperk ve spolupráci s firmou i Rohde & Schwarz, s. r. o. na vybudování Učebny elektronického měření.
 • Tento unikátní projekt podporuje studenty v osvojení si základů elektroniky a umožňuje jim získání praktických zkušeností v oboru. Celková investice od firmy Rohde & Schwarz, s. r. o. činila 1.000.000 Kč a umožnila tak vzniku 10 studijních míst vybavených novými moderními přístroji a 1 laboratornímu místu pro přednášejícího.
 • Pro každého studenta je vytvořeno samostatné pracoviště, kde bude pod vedením odborného pedagoga pracovat na profesionálních přístrojích, které jsou běžně používány ve firmách zabývajících se elektrotechnickým průmyslem. Naučí se tak obsluhovat elektronická měřící zařízení, která běžně nejsou na odborných školách k dispozici a umožní jim tak získání lepší kvalifikace.
 • SŠ a ZŠ Vimperk a společnost Rohde & Schwarz  v současné době připravují další spolupráci v rámci výukových programů. Jedná se zejména o užší propojení teoretické a praktické části prostřednictvím odborných besed a školení. Studenti tak získají přímé zkušenosti od pracovníků v elektrotechnickém provozu a budou se moci lépe připravit na své budoucí povolání.


Učebna pro výuku technologie HD

 • V únoru 2009 uvedla do provozu Střední škola  a Základní škola, Vimperk novou učebnu se špičkovým vybavením, tentokrát pro výuku technologie HD. HD je zkratka pro formát digitálních médií High Definition (vysoké rozlišení), který poskytuje prvotřídní kvalitu obrazu a lepší rozlišení zobrazení. Obrazy s vysokým rozlišením jsou ostré a jasné a vypadají spíše jako obrazy, které můžete vidět v kině. Moderní kombinace vysoce výkonných pokročilých grafických funkcí a vynikající technologie širokoúhlého zobrazení poskytuje ideální prostředí pro střih a práci s videem.
 • Studenti maturitního oboru Mechanik elektrotechnik tak mohou při hodinách Aplikované výpočetní techniky získat jedinečné zkušenosti při práci s HD technologiemi, které jim umožní zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí praxi. Modernizace studia umožnila našim studentům rozšířit portfolio znalostí, které budou moci nabízet budoucím zaměstnavatelům.
 • HD technologie jsou běžně používány v televizních studiích a videoprůmyslu. Velká část televizního vysílání je již nyní digitální a po finalizaci celoplošné digitalizace budou technologie HD běžně používané ve většině domácností. Celá učebna byla financována z grantu Jihočeského kraje na podporu a rozvoj nových technologií do škol.