Vimperské zpravodajství

Studio bylo založeno v roce 1996. Jeho pracovištěm prošly desítky žáků, kteří se významně podíleli na vzniku jeho současné podoby. Většina aktivit, které jsou spojeny s vysíláním kabelové televize, je realizována prostřednictvím žáků a studentů.


Aktuální vysílání:

Archiv vysílání: https://www.youtube.com/@mestovimperk5672/videos

 

Fotogalerie