Kariérový poradce

Mgr. Martina Slámová – Kariérový poradce

Školní kariérový poradce – Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Registrační číslo0.0/ CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

  • Podpora žáků střední školy při hledání budoucího zaměstnání, vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělání
  • Doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • Podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru zaměstnání
  • Komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • Spolupráce s organizacemi a firmami
  • Podpora při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě