Kariérový poradce

Ing. Seda Aleksanjan, MBA – Kariérový poradce

Školní kariérový poradce – Projekt „OP JAK – Zvýšení kvality vzdělání IV. na Střední škole“

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003305

  • Podpora žáků střední školy při hledání budoucího zaměstnání, vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělání
  • Doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • Podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru zaměstnání
  • Komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • Spolupráce s organizacemi a firmami
  • Podpora při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě