Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů (směrnice ve formátu PDF)

Ochrana oznamovatelů – formulář  (formulář ve formátu PDF)

 

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby

  • Eva Kerekešová

Adresa pro zasílání písemných oznámení

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“