Maturitní zkoušky – Vimperk

Maturita se skládá ze společné a profilové části. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika. Ten druhý z dvojice je pak možné vybrat jako nepovinnou zkoušku. 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 
 • 25. června 2023 pro podzimní zkušební období

Pokud student žádá o uzpůsobení podmínek maturity, musí odevzdat kromě přihlášky i posudek z poradny.

Žák odevzdává seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce do 31. března 2023 pro jarní zkušební období a do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období.

 

Termíny společné části: 

 • duben 2023 – písemná práce z češtiny – součást profilové části zkoušky
 • duben 2023 – písemná práce z cizího jazyka – součást profilové části zkoušky
 • 2. – 5. květen 2023 – didaktické testy – časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2023 (poté bude upřesněno na webových stránkách školy).

 

Český jazyk

povinné části maturitní zkoušky: 

 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška 

Školní literární seznam a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl

 

Matematika nebo cizí jazyk

povinné části maturitní zkoušky: 

 • v případě matematiky písemný test
 • v případě cizího jazyka didaktický test (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška

 

Nepovinná (volitelná) zkouška

 

Termíny profilové části:

 • Obor ME
  • praktická zkouška 11. a 12. května 2023
  • ústní zkouška 25. května 2023
 • Obor MI
  • praktická zkouška 10. až 12. května 2023
  • ústní zkouška 26. května 2023

 

 

 

Právní předpisy:

*Pozn. Opatření obecné povahy v několika svých výrocích upravuje podmínky konání maturitní zkoušky vybraných skupin žáků konajících opravné nebo náhradní zkoušky ve školním roce 2021/2022.

 

Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelné):