Maturitní zkoušky – Vimperk

V návaznosti na vyhlášku č. 177/2009 Sb., kterou se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání jednotlivých částí maturitních zkoušek v jarním zkušebním období.

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 25. června 2024 pro podzimní zkušební období

Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelné):

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky: 

 • Matematika – 2. května 2024 od 8:00 hod., v učebně č. 402
 • Český jazyk a literatura – 3. května 2024 od 8:00 hod., v učebně č. 402

Didaktický test vytváří, zadává a vyhodnocuje centrum CERMAT

Konkrétní termín a časy jednotlivých DT jsou na pozvánce, nebo na https://maturita.cermat.cz/

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

 • Ústní zkouška ME (elektronika):
  • 17. května 2024 od 8:00 hod., v učebně č. 402

Povolené pomůcky:

 • Didaktický test Matematika
  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy; kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; tužka; guma; pravítko; trojúhelník; úhloměr; kružítko
 • Didaktický test z Českého jazyka a literatury
  Pouze psací potřeby

Seznam témat jednotlivých předmětů pro profilovou zkoušku:

Český jazyk

Školní literární seznam a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl

Okruhy profilové části MZ

Matematika

povinné části maturitní zkoušky:

 • v případě matematiky didaktický test

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Právní předpisy:

 

 

Více informací k maturitní zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Ilustrační testy a zadání z předchozích let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi