Maturitní zkoušky – Vimperk

Maturita se skládá ze společné a profilové části. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika. Ten druhý z dvojice je pak možné vybrat jako nepovinnou zkoušku. 

Přihláška k maturitní zkoušce se podává do 1. prosince daného školního roku.

Pokud student žádá o uzpůsobení podmínek maturity, musí odevzdat kromě přihlášky i posudek z poradny.

 

SPOLEČNÁ ČÁST

Termíny společné části: 

  • duben 2023 – písemná práce z češtiny – součást profilové části zkoušky
  • duben 2023 – písemná práce z cizího jazyka – součást profilové části zkoušky
  • 2. – 5. květen 2023 – didaktické testy

 

Český jazyk

povinné části maturitní zkoušky: 

  • didaktický test
  • písemná práce
  • ústní zkouška 

Školní literární seznam a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl

 

Matematika nebo cizí jazyk

povinné části maturitní zkoušky: 

  • v případě matematiky písemný test
  • v případě cizího jazyka didaktický test (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška

 

Nepovinná (volitelná) zkouška

 

PROFILOVÁ ČÁST

 

 

Ke stažení:

Právní předpisy:

*Pozn. Opatření obecné povahy v několika svých výrocích upravuje podmínky konání maturitní zkoušky vybraných skupin žáků konajících opravné nebo náhradní zkoušky ve školním roce 2021/2022.

 

Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelné):