Maturitní zkoušky – Vimperk

V návaznosti na vyhlášku č. 177/2009 Sb., kterou se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání jednotlivých částí maturitních zkoušek v jarním zkušebním období.

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období

Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelné):

 

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky: 

 • Matematika – v období od čtvrtka 2. května 2024 do úterý 7. května 2024
 • Český jazyk a literatura – v období od čtvrtka 2. května 2024 do úterý 7. května 2024

Konkrétní termín a časy jednotlivých DT jsou na pozvánce, nebo na https://maturita.cermat.cz/

 

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

 • Ústní zkouška ME:
  • možné od 16. května 2024

 

Povolené pomůcky:

 • Didaktický test Matematika
  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy; kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; tužka; guma; pravítko; trojúhelník; úhloměr; kružítko
 • Didaktické testy z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka a Německého jazyka
  Pouze psací potřeby

 

Seznam témat jednotlivých předmětů pro profilovou zkoušku:

Český jazyk

Školní literární seznam a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl


Matematika nebo cizí jazyk

povinné části maturitní zkoušky:

 • v případě matematiky didaktický test
 • v případě cizího jazyka didaktický test (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška

 

Okruhy profilové části MZ

 

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

 

Právní předpisy:

 

 

Více informací k maturitní zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Ilustrační testy a zadání z předchozích let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi