Maturitní zkoušky – Vimperk

V návaznosti na vyhlášku č. 177/2009 Sb., kterou se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání jednotlivých částí maturitních zkoušek v jarním zkušebním období.

Maturita se skládá ze společné a profilové části. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika. Ten druhý z dvojice je pak možné vybrat jako nepovinnou zkoušku.

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 
 • 25. června 2023 pro podzimní zkušební období

Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelné):

Pokud student žádá o uzpůsobení podmínek maturity, musí odevzdat kromě přihlášky i posudek z poradny.

Žák odevzdává seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce do 31. března 2023 pro jarní zkušební období a do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období.

 

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky: 

 • Matematika – 2. května 2023 od 8:00 hod.
 • Anglický jazyk – 2. května 2023 od 13:30 hod.
 • Český jazyk a literatura – 3. května 2023 od 8:00 hod.

 

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoučky:

 • Písemná práce (ME + MI):
  • Český jazyk a literatura – 24. dubna 2023 od 8:00 hod.
  • Anglický jazyk – 25. dubna 2023 od 8:00 hod.
 • Praktická zkouška:
  • Obor ME – 11. a 12. května 2023 – příchod 7:30, zahájení zkoušky 8:00 hod.
  • Obor MI – 10. až 12. května 2023 – příchod 7:30, zahájení zkoušky 8:00 hod.
 • Ústní zkouška:
  • Obor ME – 25. května 2023 od 8:00 hod.
  • Obor MI – 26. května 2023 od 8:00 hod.
 • Přípravný týden: 18. – 24. května 2023 (ME + MI)

 

Povolené pomůcky:

 • Didaktický test Matematika
  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy; kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; tužka; guma; pravítko; trojúhelník; úhloměr; kružítko
 • Didaktické testy z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka a Německého jazyka
  Pouze psací potřeby
 • Písemná práce z Českého jazyka a literatury
  Pravidla českého pravopisu
 • Písemná práce z Anglického jazyka, Německého jazyka
  Slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mohou využít případně další pomůcky dle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Seznam témat jednotlivých předmětů pro profilovou zkoušku:

Český jazyk

Školní literární seznam a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl


Matematika nebo cizí jazyk

povinné části maturitní zkoušky:

 • v případě matematiky didaktický test
 • v případě cizího jazyka didaktický test (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška

 

Okruhy profilové části MZ

 

Nepovinná (volitelná) zkouška

 

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

 

Právní předpisy:

 

Doplňující informace:

 

Více informací k maturitní zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Ilustrační testy a zadání z předchozích let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi