OP JAK – Zvýšení kvality vzdělávání IV na Střední škole a Základní škole


Název projektu:

OP JAK – Zvýšení kvality vzdělávání IV na Střední škole a Základní škole

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003305

Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_22_003

Realizace naší školy: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

Zapojení naší školy v těchto aktivitách:

  • 1.III/1   Školní asistent SŠ
  • 1.III/5   Kariérový poradce SŠ
  • 1.III/7   Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
  • 1.III/8   Vzdělávání pracovníků ve vzdělání SŠ
  • 1.III/10  Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM