Závěrečné zkoušky – Vimperk

Závěrečné zkoušky jsou složeny z písemné, praktické a ústní zkoušky.

 

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2022/2023, řádný termín

 

SUS

 • Písemná zkouška – 9. června 2023
 • Praktická zkouška – 12. – 14. června 2023
 • Ústní zkouška – 23. června 2023

 

ZEP

 • Písemná zkouška – 9. června 2023
 • Praktická zkouška – 12. – 14. června 2023
 • Ústní zkouška – 23. června 2023

 

OZS

 • Písemná zkouška – 9. června 2023
 • Praktická zkouška – 12. – 14. června 2023
 • Ústní zkouška – 22. června 2023

 

EZP

 • Písemná zkouška – 9. června 2023
 • Praktická zkouška – 12. – 14. června 2023
 • Ústní zkouška – 23. června 2023

 

Přípravný týden: 15. – 21. června 2023

Uzavírání klasifikace: 31. května 2023

V den ústní zkoušky jednotlivých oborů proběhne předání výučních listů, vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Europass – dodatek k osvědčení volně stažitelný: http://www.stredni-skola.eu/cz/Europass/
Obecné informace k závěrečné zkoušce: https://zkouska.cermat.cz/

 

Přihlašování k závěrečným zkouškám:

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

 

Přihláška k závěrečné zkoušce: