Kontakty

Střední škola a Základní škola, Vimperk,

Nerudova 267, 385 01 Vimperk

Centrální adresa:
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Úřední hodiny: 8.00-14.00

Telefonní ústředna: 388 411 471

IČ: 00477419

Elektronická adresa podatelny: info@stredni-skola.eu

Identifikátor datové schránky: d4ij6wj

PRACOVIŠTĚ VIMPERK
NERUDOVA 267

Ředitel SŠ a ZŠ Vimperk
Ing. Petr Žuravský
388 416 136, 730 890 662
zuravsky@stredni-skola.eu


Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Vimperk

Ing. Martin Frnka

388 411 152, 730 890 667
frnkam@stredni-skola.eu


Sekretariát Vimperk

Odborný referent
Šárka Žáková
388 416 136, 734 449 804
zakova@stredni-skola.eu


Ekonom
Pronájem ubytovacích a nebytových prostor
Eva Kerekešová
388 411 471, 733 128 972
kerekesova@stredni-skola.eu
info@stredni-skola.eu


Ústředna, provozní kancelář, Vimperk
Lenka Heiderová
388 411 471, 733 128 960
heiderova@stredni-skola.eu

Odborný referent
Helena Kolafová
730 890 666
kolafova@stredni-skola.eu

Správce informačních a komunikačních technologií
Jaroslav Brabec
777 878 090
brabec@stredni-skola.eu

Výchovné poradenství
Ing. Jan Poláček
388 411 152
polacek@stredni-skola.eu
Konzultační hodiny:
lichý týden v pondělí
12:00 – 13:00 hod.
Mimo tuto dobu dle dohody

Školní metodik prevence Vimperk
Mgr. Martina Slámová
388 411 152
slamova@stredni-skola.eu

Konzultační hodiny:
sudý týden v úterý
12:00 – 13:00 hod.
Mimo tuto dobu dle dohody


Sborovna Vimperk
733 128 971

Sborovna Prachatice
733 733 118

Sborovna ZŠ Vimperk
733 128 969


Vedoucí učitel OV – obory technické – pracoviště Vimperk, svářečská škola
Miroslav Fučík
733 128 964
fucik@stredni-skola.eu

Učitel OV – obor Zedník, obor Instalatér
Jan Albrecht
733 128 965
albrecht@stredni-skola.eu

Učitel OV – obor Instalatér
Jaroslav Šandera
733 128 963
sandera@stredni-skola.eu

Učitel OV – obory zemědělské, stavební, strojní
Ing. Václav Kursa
733 128 962
kursa@stredni-skola.eu

Učitel OV – obory zemědělské „E“
Josef Mařík
733 128 973

Učitel OV– obory zemědělské
Vladimír Petr

Učitel OV – obory stavební, strojní
Josef Frnka
736 767 601
frnka@stredni-skola.eu


Televizní studio Epigon Vimperk

Petr Krejsa
733 128 967
krejsa@epigontv.cz


Autoškola

Pracoviště Vimperk
Jan Havlan
607 767 881
havlan@stredni-skola.eu


PRACOVIŠTĚ VIMPERK, PASOVSKÁ 148

Učitel OV – obory elektro
Daniel Tomášek
733 128 968
tomasek@stredni-skola.eu

Učitel OV – obory elektro
Jaroslav Brabec
brabec@stredni-skola.eu

PRACOVIŠTĚ PRACHATICE
KASÁRENSKÁ 1134

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Prachatice, zástupce statutárního orgánu
Ing. Ivana Protivová
388 314 683, 734 200 744
protivova@stredni-skola.eu


Kancelář, ústředna
Lucie Sandany
sandany@stredni-skola.eu
388 314 670, 734 200 741


Vedoucí učitel OV – obory služeb

Pracoviště Prachatice, Vimperk
Antonín Olah
730 890 664
olah@stredni-skola.eu


Výchovné poradenství
Mgr. Hana Machová
733 733 118

machova@stredni-skola.eu


Školní metodik prevence
Mgr. Věra Šicnerová, DiS.
733 733 118
sicnerova@stredni-skola.eu


Učitelka OV – obor Kosmetické služby
Věra Schrenková
734 200 747
kosmetika@stredni-skola.eu


Učitelky OV – obor Kadeřník
Jana Hudáková
734 200 746
kadernictvipt@stredni-skola.eu

Markéta Schrammeová
734 200 746
kadernictvipt@stredni-skola.eu

Aneta Švecová
774 333 787


DOMOV MLÁDEŽE VIMPERK

Hlavní vychovatel
Jiří Mařík
733 128 970
marik@stredni-skola.eu

Domov mládeže,
Nerudova 267, Vimperk
388 415 858


ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vedoucí stravování
Lenka Křížová
733 128 961
krizova@stredni-skola.eu

Školní jídelna I., Nerudova 267, Vimperk
388 412 287

Školní jídelna II., Rožmberská 71, Vimperk
388 411 541

Školní restaurace SV. Rafael
Brantlova 244, Vimperk
388 411 077, 730 890 660


ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

1. MÁJE 127,
385 01 VIMPERK

Zástupkyně ředitele pro ZŠ Vimperk
Mgr. Švehlová Helena

730 890 663
zspvimperk@seznam.cz

Stránky Základní školy: www.zsp-vimperk.cz

Kancelář – Pracoviště 1. Máje, Vimperk
388 415 915

Kancelář – Pracoviště Volary
388 333 162

Školní družina – Pracoviště Vimperk
388 415 915