Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004919

Hlavním cílem projektu je podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání na Střední škole a Základní škole Vimperk ve vazbě na technické vzdělávání a budoucí uplatnění na trhu práce prostřednictvím zřízení nové odborné mobilní učebny a pořízení nového vybavení pro digitální zpracování obrazu a zvuku, které bude využito pro zájmové a neformálního vzdělávání. Záměrem je rozvoj klíčových kompetencí všech účastníků vzdělávání (žáci). Zájmové vzdělávání na škole je dostupné všem sociálním skupinám. Projekt není věkově omezen, spojuje dohromady vzdělávání jak dětí, tak žáků a studentů.