Maturitní zkoušky – Prachatice

 

 

MATURITNÍ KALENDÁŘ, DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

 

 

I. Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek:

II. Seznam témat jednotlivých předmětů pro profilovou zkoušku:

III. Školní literární seznam a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

IV. Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:

V. Hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

Právní předpisy:

 

Přihlášky k maturitní zkoušce (editovatelné):