Mechanik elektrotechnik

Forma vzdělávání: Denní

Název a kód oboru: Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Zakončení studia: Maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Vhodné pro dívky a chlapce.

 

Zaměření oboru:           

  • audiovizuální technika, internetové rádio a TV, akustické řešení prostorů
  • vývoj, výroba, programování, servis elektrotechnických zařízení
  • informační a komunikační multiplatformní technologie (UNIX, Windows …)
  • výstavba a provoz internetových sítí

 

Profil absolventa:

V prvním ročníku je výuka spíše všeobecná. Předměty elektrotechnická měření, základy elektrotechniky a výpočetní technika pozvolna seznamují s kouzly elektrotechniky.

Neodmyslitelnou součástí pro zdokonalení manuálních dovedností je odborný výcvik. Studenti zde poznávají elektronické součástky, učí se pájet, tvarovat a opracovávat materiály, využívat výpočetní techniku pro návrhy, simulaci, měření a dokumentaci elektronických sestav.

Ve vyšších ročnících je věnována pozornost především odborným předmětům – elektrotechnická měření, elektronika, informatika, audiovizuální technika, automatizace, elektrotechnická zařízení.

Větší počet dnů je věnován i praktické výuce. Součástí je spolupráce s partnerskými firmami.

Pro výuku a praxi lze volit individuální přístup. Hlavní oblasti zájmu jsou ICT, programování, volné energie, elektroakustika, radiotechnika, AVT – jsou zde k dispozici tři televizní studia a několik digitálních střižen včetně nejnovějších technologií UHD a 3D, kde se studenti podílejí na výrobě pořadů pro kabelovou televizi města Vimperk.

Ve 3. a 4. ročníku se výuka rozšíří o povinně volitelné předměty, kterými se posílí příprava na maturitní zkoušku z volitelného předmětu.

Studenti jsou po celou dobu studia systematicky připravováni po stránce odborné, což jim umožňuje po složení maturitní zkoušky okamžitě se uplatnit na trhu práce. Úspěšní žáci mohou po absolvování školy pokračovat ve studiu na většině vysokých a vyšších odborných škol.

Výuka je podporována spoluprací s firmami – Rohde & Schwarz, ČEZ, Sauron…

 

Žákům nabízíme:

Spolupráci při výrobě mediálního obsahu pro internetové rádio a TV.

 

Absolvent získá:

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Předpoklady pro samostatné podnikání v oboru.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent může vykonávat technickou činnost středního managementu v oblasti přípravy, kontroly výroby a jakosti výrobků.

Uplatní se jako technolog, konstruktér, zkušební technik, servisní technik, ICT technik či obchodník.

Zaměření na studiovou a TV techniku umožňuje uplatnění v regionálních TV a rozhlasových studiích.