Projekt OPVK : ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

 

Cílem projektu: „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Specifické cíle projektu:

– zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

– seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,

– efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

– využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

– zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

– zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

– podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu: bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu: jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání – včetně volnočasových aktivit – určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu: je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu: jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

 

 

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (http://www.spsautocb.cz/ )

2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (http://www.soublatna.cz/ )
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (http://www.sscv.cz/ )
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality.html )
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (http://www.sosehl.cz/joomla_15/ )
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (http://www.sos-jh.cz/ )
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (http://www.issou-milevsko.cz/ )
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (http://www.sou-pi.cz/ )
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (http://www.copsu.cz/cs/ )
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (http://www.sps-sosstrakonice.cz/ )
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (http://www.sous.cz/ )
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/aktuality )
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 (http://www.souts.cz/ )
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (http://www.sosvel.cz/news.php?readmore=163 )
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 (http://www.stredni-skola.eu/ )

 

 

PROJEKTOVÉ DNY

 

DOKUMENTY, PREZENTACE A FOTOGRAFIE K PROJEKTOVÝM DNŮM JSOU KE STAŽENÍ NÍŽE – VE FOTOGALERII A V SOUBORECH KE STAŽENÍ

Řemeslo má zlaté dno

28. 5. 2014

Interaktivní prezentace řemesel formou znalostních a dovednostních úkolů

 

S KAMEROU DO ŠKOL

Návštěva vytypovaných základních škol s kamerou a televizní technikou s cílem:

 • seznámit se s prací před kamerou a za kamerou
 • vidět v praxi činnost techniky v improvizovaném televizním studiu
 • zapojit se do činnosti hlasatelů a techniků
 • stavba improvizovaného TV studia
 • rozdělení žáků do skupin
 • vysvětlení pravidel soutěže
 • představení poroty pro hodnocení
 • čtení na jeden nádech
 • rétorika
 • volná disciplina ( scénky )
 • vyhodnocení vítěze soutěže, ceny

 

S kamerou do škol – ZŠ Čkyně 10. 12. 2013

S kamerou do škol – ZŠ Stachy 11. 12. 2013

S kamerou do škol – ZŠ Zdíkov 18. 11. 2014

S kamerou do škol – ZŠ Volary  12. 12. 2014

 

SEMINÁŘ „FOTO  VIDEO“ – 1. 8. 2014 – 3. 8. 2014

 • fotografie a film,
 • ukázka kamery Obscury a osvojení si užívání DSLR fotoaparátu a kamery
 • fotopraxe v Šumavském národím parku
 • projekce fotografií, příprava scénáře
 • herecká zkouška,
 • metoda správného dýchání a práce s kamerou
 • natáčení filmu
 • projekce natočených záběru
 • střih filmu
 • základy úpravy fotografií (Photoshop)
 • závěrečná projekce filmu i pro rodiče a všechny kdo přijedou

KROUŽKY

– kroužky jsou pro žáky ZŠ a SŠ

 • Kroužek TV
 • Kroužek Laboratoř fyziky
 • Kroužek Internetové rádio – komunikační dovednosti, brainstorming
 • Kroužek F1
 • Kroužek Elektrotechniky – Radiotechnický kroužek
 • Kroužek 3D manipulátor

 

OBOROVÝ DEN – DÍLENSKÉ VYUČOVÁNÍ

– zapojení žáků ze základních škol do dílenského vyučování na střední škole

– spolupracující základní školy:

 • ZŠ T. G. M. Vimperk
 • ZŠ Smetanova Vimperk
 • ZŠ Zdíkov
 • ZŠ Zlatá stezka Prachatice
 • ZŠ Národní Prachatice
 • ZŠ Plešivec Český Krumlov
 • ZŠ Za Nádražím Český Krumlov

 

Exkurze – Klub poznávání technických památek

 • projektové učení pro žáky SŠ – významné technické památky a expozice s technickým zaměřením v oblasti Šumavy

Projektový den – Řemeslo má zlaté dno

29. 5. 2015

Pod tímto názvem proběhlo na SŠ a ZŠ Vimperk závěrečné setkání partnerských škol a vyhodnocení projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007.

Pod tímto názvem proběhlo na SŠ a ZŠ Vimperk závěrečné setkání partnerských škol a vyhodnocení projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007.

V pátek 29. května přijeli na naši školu žáci, kteří se v průběhu celého projektu zúčastňovali všech aktivit.  Navštěvovali dílenské vyučování, projektové dny, přednášky, účastnili se kroužků, které vznikly v rámci projektu. Jedná se o 3D manipulátor, internetové rádio – Freecoolin, kroužek F1, elektrokroužek, laboratoř fyziky a kroužek TV.  Přijeli žáci ze škol z vimperského a prachatického regionu i z Českého Krumlova. Byli rozděleni do 14 skupin, každou provázel někdo z žáků naší školy.  Na jednotlivých pracovištích skupiny sbíraly body za splnění určitých úkolů.

Žáci mohli navštívit celkem 12 pracovišť, na kterých si vyzkoušeli své vědomosti a dovednosti z technických oborů. Nejprve absolvovali v laboratoři vstupní test z fyziky a elektroniky.  Pozornost žáci věnovali pracovišti TV studia a rádia Freecoolin, kde měli možnost zhlédnout žákovské filmy, prohlédnout si nové studio, on-line a off-line střižnu, mohli si vyzkoušet klíčování na zeleném pozadí, seznámit se s natočenými klipy, jejichž autory jsou žáci naší školy. Zájmu neunikly ani drony, které se používají k bezpilotnímu natáčení z výšky. Žáci, kteří během školního roku pracují ve školním rádiu Freecoolin, natáčeli rozhovory s účastníky. Na vedlejším pracovišti se příchozí mohli seznámit s kroužkem F1, s vývojem modelu formule a účastí na soutěžích. Následně se zájemci seznámili se základy počítačové grafiky a převáděli obrázky na 2D tiskárnu.

Na dalších pracovištích se prezentovali žáci oborů zedník a pokrývač. Zájemci ze základních škol měli možnost si vyzkoušet řezání cihel, postavit z Ytongu roh zdi, případně skládat tašky na cvičném krovu. Studenti oboru instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení prezentovali nově zřízenou odbornou učebnu a v dílně si zájemci měli možnost vyzkoušet svařování různých druhů materiálů. Zájem byl i o svařovací manipulátor.

Dále bylo možno si prohlédnout a vyzkoušet práci kadeřnic, vizážistek a kuchařů. Obzvlášť u dívek tato pracoviště vzbudila velký zájem. Téměř všichni si vyzkoušeli česání na modelech a úpravu nehtů. V kuchyňce mohli ochutnat výborné palačinky, které připravovali žáci naší školy.

Všechny skupiny žáků ze základních škol se postupně vystřídaly na představení divadla ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky z Brna, které baví diváky fyzikou a ukazuje fyziku zajímavě. Publikum bylo aktivní součástí děje. Celé představení žáci poznávali, že je možné „slyšet světlo a vidět zvuk“.

Na závěr se všichni zúčastnění shromáždili v tělocvičně, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých skupin, a vítězové byli odměněni sladkými cenami.

 

..: ODKAZ NA ČLÁNEK A FOTO ZDE :..