Projekt OPVK 1. 3. – reg. č. CZ. 1. 07 / 1. 3. 06 / 04. 0026

Vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností

 • Základy rétoriky u pedagogických pracovníků
 • Řešení obtížných situací ve školském prostředí
 • Asertivita ve výuce
 • Efektivní prezentace
 • Syndrom vyhoření

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT

 • CorelDRAW
 • Adobe Photoshop
 • Interaktivní tabule – moderní metoda výuky
 • Word pro pokročilé
 • Exel pro začátečníky
 • Internet pro pokročilé
 • Adobe Acrobat