Projekt IROP – Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství

Název projektu: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002780

Projekt IROP 33 vedl k podpoře klíčových kompetencí v technických a řemeslných oborech, a v práci s digitálními technologiemi. Hlavním cílem projektu byla podpora nejžádanějších oborů technického vzdělávání školy a to rekonstrukcí odborných učeben pro výuku a rozšířením vybavení nově vzniklých a stávajících odborných učeben Střední školy Vimperk pro výuku v technických a řemeslných oborech.

Projekt začal být připravován v červnu roku 2016. Společně s KP projektem s.r.o. byla zpracována Studie proveditelnosti, následně byla vypracována projektová dokumentace ke „Stavebním úpravám objektu školy“ a vydáno stavební povolení. Projekt byl ukončen k 31.12.2020.

V dubnu 2018 byl vybrán zhotovitel stavby spol. PP – servis Plzeň s.r.o. Nebyla to však dobrá volba, která způsobila mnohaměsíční prodloužení celého projektu.  Následovalo nové výběrové řízení na zhotovitele stavby a od října 2019 prováděla rekonstrukci firma VKB stavby s.r.o., se kterou byla výborná spolupráce. Na konci září 2020 byla budova zkolaudována. Žáků se však dočkala až na jaře roku 2021.

Nově zrekonstruovaná budova je kompletně bezbariérová, vznikly zde moderní učebny pro výuku řemeslných a technických oborů vyučovaných na naší škole a zázemí pro autoškolu (garáž a dílna). Učebny jsou vybaveny nábytkem, interaktivními tabulemi, moderními PC All in one.

V mezidobí proběhla další výběrová řízení, byl nakoupen řezací kyslíkový box, minibagr, traktor a osobní výcvikový automobil pro autoškolu, tryskací kabina, soustruh, vybavení dílny pro autoškolu a další učební pomůcky. Součástí projektu byla i úprava zeleně a venkovního prostranství dvora školy, zkvalitnění přístupu školy k veřejnému internetu a zajištění vnitřní konektivity školy se současnou realizací prvků naplňujících bezpečné využívání ICT infrastruktury.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v částce cca 16 mil. Kč. Další finanční prostředky v částce 4,3 mil. Kč poskytl Jihočeský kraj, částku 3 mil. Kč vynaložila sama škola.