Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro SŠ a VOŠ I. – projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na Střední škole a Základní škole Vimperk“ CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0006907

Název projektu:

Zvýšení kvality vzdělávání na Střední škole a Základní škole Vimperk

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006907

Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Realizace:  1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva č. 02_16_035 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zapojení naší školy v těchto aktivitách:

  • III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • III/2.5 Vzdělání pedagogických pracovníků SŠ- DVPP v rozsahu 80 hodin
  • III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
  • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt 2018 02.jpg