Aktuality

Výuka s odborníkem z praxe – Heluz v.o.s.

Zapojení odborníka z praxe do výuky (CZ.02.3.68/0.0/ 0.0/ 19_078/ 0018246) – Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

V rámci projektu proběhla dne 16. února 2023 výuka s odborníkem z praxe s panem Zdeňkem Kobzou z firmy Heluz v.o.s.

Pan Zdeněk Kobza seznámil žáky z oboru Zedník a učitele odborného výcviku s historií firmy HELUZ v.o.s. a poté následovala ukázka zdění obvodového zdiva, vyrovnání zakládací malty, založení první řady zdiva, překlady a ukázka nosných překladů, uložení roletových a žaluziových překladů. Proběhla rovněž ukázka super novinek v této oblasti.

Žáky téma zaujalo a všichni se zapojovali do jednotlivých aktivit. Poznatky žáci i učitelé využijí při práci v odborném výcviku a žáci následně i při uplatnění na trhu práce.

Šárka Žáková