Projekt OPVK 1.2 – reg. č. CZ.1.07/1.2.06/03.0013

Podpora odborného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Cílem projektu je umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělání ve vhodných oborech, ve kterých naleznou pracovní uplatnění přiměřené svým schopnostem.

Důraz je kladen na zlepšení nabídek zejména pro děvčata. Součástí projektu je i zřízení školního poradenského pracoviště se speciálním pedagogem a externím školním psychologem pro trvalou podporu těchto žáků a zamezení předčasnému ukončení jejich vzdělávání. Vytvoření kombinovaného pracoviště teoretického vyučování a odborného výcviku.