Projekt OPVK 1.1. – reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/57.0188

Projekt OP VK 1.1. – Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0188

Název projektu:  Výzva č. 57 – Vimperk

Předpokládané datum zahájení projektu:  01.09.2015

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015

 

Cílem projektu – je podpora kurikulární reformy a výuky cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č.1 –Rozvoj technických dovedností na druhém stupni základní školy.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků.

Tato aktivita využívá vybavení školní dílny.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č. 2 – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č. 3 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended leasingu.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, komunikované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

Tato aktivita k tomu přispívá využitím kombinovaného výukového systému (blended learnigu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č. 4 –Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

 

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického/německého/francouzského jazyka v různých úrovních SERRJ.