Projekt OPVK 1.1. – reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/56.0488

Projekt OP VK 1.1. –Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0488

Název projektu:  Vzdělání v regionu Dunaj – Vltava

Předpokládané datum zahájení projektu:  01.07.2015

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015

 

Cílem projektu – je podpora kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a

školských zařízeních.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č.1 -Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č. 3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

 

Název klíčové aktivity:

Šablona č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).