Projekt IROP – Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky k samostatnému způsobu života

 

Název projektu: Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky k samostatnému způsobu života

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010266

Projekt IROP 86  – Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky k samostatnému způsobu života, začal být připravován v říjnu roku 2018. Společně s KP projektem s.r.o. byla zpracována Studie proveditelnosti, následně byla vypracována projektová dokumentace ke „Stavebním úpravám objektu základní školy 1.máje“ a vydáno stavební povolení. V červenci 2019 byl vybrán zhotovitel stavby, samotná stavba pak probíhala od září 2019 do června 2020. Během tohoto období bylo modernizováno přízemí historické školní budovy, jejíž výstavba se datuje do druhé pol. 19. století. Bylo odkryto kamenné zdivo, sklepní klenby zasahující do podlah v přízemí, byla zjištěna zvýšená vlhkost na západní straně budovy. Rekonstrukcí se zajistila kompletní bezbariérovost tohoto podlaží, dále se kompletně zrekonstruovaly učebny (výměna oken, nové elektrorozvody, ZTI, podlahy, omítky) – technické dílny, cvičná kuchyňka a rehabilitační místnost. Nově vznikla snoezelen místnost – odpočinková a relaxační místnost pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Učebny byly nově vybaveny nábytkem, pracovními a rehabilitačními pomůckami.

Zároveň s touto rekonstrukcí probíhaly opravy i ve druhém nadzemním podlaží, které SŠ a ZŠ, Nerudova 267, Vimperk  budovala se svými žáky oboru zedník a instalatér v rámci odborného výcviku. Byla vyměněna okna, vnitřní dveře, zrekonstruována sociální zařízení, ZTI a obnovena venkovní dešťová kanalizace. Proběhla i výmalba prostor.

Od září roku 2020 se základní škola vrátila ke svému běžnému provozu a mohla tak přivítat natěšené žáky a kolektiv učitelů, kteří se celý školní rok učili v budově SŠ a ZŠ v Nerudově ulici.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v částce cca 6 mil. Kč, Jihočeský kraj se podílel částkou 500 tis. Kč a zbytek cca 1,5 mil. Kč financovala sama škola.