Projekt ESF – Společensky účelná pracovní místa

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2008 – 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 01.01.2010 do 30.06.2011 byla u společnosti Střední škola, Vimperk, Nerudova 267, Nerudova 267, 385 01 Vimperk, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místo na SÚPM částkou 60 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 51 000 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 9 000 Kč.

 

Společensky účelná pracovní místa

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00002

Částka: 1 807 140 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2008 až 31. srpen 2011

Popis projektu

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnován zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Společensky účelná pracovní místa přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce (např. uchazeči s nedostatkem praktických zkušeností, ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší osoby, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce apod.), kterým nelze v daném okamžiku zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. Aktivity v rámci projektu jsou realizovány prostřednictvím sítě úřadů práce.

Cíle projektu

Účelem realizace tohoto projektu je přispět k dlouhodobějšímu, případně i trvalému pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Hlavním cílem projektu je zamezit dlouhodobé nezaměstnanosti osob z cílové skupiny a tím i případnému sociálnímu vyloučení, závislosti těchto osob na sociálních dávkách a snížení jejich životní úrovně.

Výsledky

Realizace projektu započala již v roce 2008, kdy byly uzavírány první dohody o vyhrazení společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvku. Uzavírání dohod kontinuálně pokračovalo i v roce 2009. Dohody uzavírají jednotlivé úřady práce, které postupují v souladu s pravidly ESF a v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Na vyhrazená společensky účelná pracovní místa umisťují uchazeče z cílové skupiny s přihlédnutím k situaci na místním trhu práce. Do 30.6. 2010 bylo v rámci projektu podpořeno celkem 21 588 osob.

Realizátor projektu

  • Název: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor implementace programů ESF
  • IČ: 00551023
  • Ulice: Na Poříčním právu 1
  • Město: Praha 2
  • PSČ: 128 01