Rozhodnutí o konání příjmacích zkoušek

Přijímací řízení se provádí v souladu s §59 a §60 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění od 1. 1. 2017 a vyhláškou č. 353/2016 Sb. MŠMT o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016.