Rozhodnutí o konání příjmacích zkoušek

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení proškolní rok 2021/2022.

Přijímací řízení se provádí v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.

Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Opatření obecné povahy MŠMT – Úprava přijímacího řízení, ve znění účinném od 5. 1. 2021