Autoelektrikář

Forma vzdělávání: Denní

Název a kód oboru: Autoelektrikář      26-57-H/01

Zakončení studia: Závěrečná zkouška, výuční list

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Profil absolventa:

Teoretická a praktická příprava pro údržbu, seřizován a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel.

Absolvent bude odborníkem pro seřizování, opravy a údržbu elektronického

a elektrického příslušenství automobilů, autorádií, alarmů, zabezpečovacích a signalizačních zařízení.

Odborný výcvik vyučujeme v laboratořích vybavených diagnostickou technikou.

Žákům nabízíme:

Kvalitní studijní zázemí, včetně využití nejnovějších informačních technologií a moderních pomůcek.

Použití  moderních diagnostických zařízení a jejich praktické využití.

Kvalifikovaný pedagogický sbor, využívající současné poznatky oboru při výuce v odborných předmětech.

Absolvent získá:

Řidičské oprávnění skupiny B.

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné  způsobilosti v elektrotechnice.

Absolvent oboru umí:

Ovládá ruční zpracování technických materiálů  včetně přípravy před zpracováním, používání měřících přístrojů elektronického a mechanického charakteru.

Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje podle technické dokumentace.

Umí hledat závady vzniklé v provozu a po určité praxi je schopen nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel při zachování původních technických parametrů.

Měl by být schopen vést menší pracovní kolektiv, popř. menší živnostenskou provozovnu.

Uplatnění absolventa:

– uplatnění získá v opravnách

– v pneuservisech

– v automobilovém průmyslu

– v dopravě

– v servisech

– ve stanicích technické kontroly

 – měření emisí, atp.

Fotogalerie