Aktuality

Výuka s odborníkem z praxe – Vodní živel

Zapojení odborníka z praxe do výuky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 19_078/0018246) – Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

V rámci projektu proběhla dne 8. listopadu 2022 výuka s odborníkem z praxe s paní Hanou Horvathovou pod názvem „Vodní živel“.

Paní Horvathová seznámila žáky z oboru Kadeřník-vizážista s problematikou tupírování vlasů a vysvětlila, jak připravit modelku do kadeřnické soutěže. Proběhla ukázka tupírování vlasů, které si žáci následně mohli vyzkoušet na modelce. Paní Horvathová vysvětlila žákům, že základem pro soutěže je vymyslet zajímavé téma a od toho se potom odvíjí účes, nalíčení a oblečení modelky.

Žáky téma zaujalo a zapojovali se do jednotlivých aktivit. Zjistili, že nejdůležitější v této profesi je potřeba mít nápady, nadšení a pak jde práce sama od ruky.

Šárka Žáková