Aktuality

Projektový den „Hypoteční úvěr“

Projektový den „Hypoteční úvěr“ (CZ.02.3.68/0.0/18_065/ 0016094) – šablona 2.III/21 Projektový den ve škole (pro SŠ)

V rámci projektu proběhl dne 24. června 2021 projektový den s paní Milenou Jandovou, která měla seznámit žáky z oboru Podnikání s jedním druhem úvěrového produktu a to s hypotečním úvěrem.

Paní Milena Jandová seznámila žáky se základními pojmy a popsány produkt (hypoteční úvěr). Žáci si vyzkoušeli spočítat dle modelového příkladu výši anuitní splátky, naučili se porovnávat různě vyjádřené úrokové míry, byli upozorněni na nekalé praktiky některých nebankovních institucí v souvislosti s vyjádřením RPSN.

Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a pomocí internetu měli nalézt pět nejvýhodnějších nabídek bank na získání hypotečního úvěru. Nakonec vyhodnotili nejlepší nabídku.

Projektový den proběhl v přátelské atmosféře. Žáky téma zaujalo a všichni se s chutí zapojovali do jednotlivých aktivit.

Šárka Žáková