Aktuality

Provoz SŠ a ZŠ Vimperk od pondělí 3. května 2021 do odvolání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od pondělí 3. 5. 2021 (ZDE).

Teoretické vyučování – bude od pondělí 3. května 2021 probíhat nadále distanční formou (žáci doma).

Praktické vyučování (odborný výcvik) – probíhá od pondělí 3. května 2021 pro všechny ročníky prezenční formou (žáci ve škole).

Teoretické i praktické vyučování probíhá nadále dle standardního rozvrhu jak na prezenční, tak distanční formě výuky.

Ve školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se dále nevztahuje na:

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 29. dubna 2021 byla vydána novela opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků a studentů (ZDE) s účinností od 3. května 2021:

  • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
  • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • nformace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních

Sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy, aplikaci Bakaláři – Komens a další informační zdroje dohodnuté s učiteli.