Aktuality

Provoz SŠ a ZŠ Vimperk od pondělí 26. dubna 2021 do odvolání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od pondělí 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • ve středních školách se od 26. 4. 2021 umožňuje praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů všech ročníků bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení

Teoretické vyučování – bude od pondělí 26. dubna 2021 probíhat nadále distanční formou (žáci doma).

Praktické vyučování (odborný výcvik) – probíhá od pondělí 26. dubna 2021 pro všechny ročníky prezenční formou (žáci ve škole).

Teoretické i praktické vyučování probíhá nadále dle standardního rozvrhu jak na prezenční, tak distanční formě výuky.

Ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se dále nevztahuje na:

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy
  • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních

Sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy, aplikaci Bakaláři – Komens a další informační zdroje dohodnuté s učiteli.