Aktuality

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021  se od 12. dubna 2021 prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Teoretické i praktické vyučování (odborný výcvik) bude nadále probíhat distanční formou dle stávajícího rozvrhu. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních ze dne 6. dubna 2021 a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

  • žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu

Zákaz osobní přítomnosti studentů se dále nevztahuje na:

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek

Ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy
  • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních (video testování ve škole – LEPU testy, instruktážní leták – LEPU testy)

Sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy, aplikaci Bakaláři – Komens a další informační zdroje dohodnuté s učiteli.