Aktuality

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
  • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
  • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Teoretické i praktické vyučování (odborný výcvik) bude v tomto období probíhat distanční formou dle stávajícího rozvrhu. 

Výuka neprobíhá v těchto dnech:

  • Čtvrtek 1. dubna 2021 – velikonoční prázdniny
  • Pátek 2. dubna 2021 – Velký pátek (státní svátek)
  • Pondělí 5. dubna – Pondělí velikonoční

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek

Sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy, aplikaci Bakaláři – Komens a další informační zdroje dohodnuté s učiteli.