Aktuality

Spolupráce se zemědělskou farmou Jan Kříž

Díky Strategii komunitně vedeného místního rozvoje „Živé a šťastné Šumavsko“,  kterou realizuje MAS Šumavsko z.s., se podařilo zemědělské farmě Jan Kříž co by partnerovy Střední školy a Základní školy Vimperk, Nerudova 267 (partnerská smlouva mezi dvěma subjekty), uskutečnit zamýšlený a připravovaný projekt v rámci modernizace farmy a strojového parku „Nákup zemědělské techniky“.

Kromě splnění ostatních podmínek byla i díky partnerství se Střední školou a Základní školou Vimperk na realizaci tohoto projektu „Nákup sestavy žacích strojů“ získána dotace, podpořená v rámci 3. výzvy MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova v opatření 19.2.1.

Nové stroje a technologie, které se naší farmě podařilo díky úspěšně zrealizovanému projektu pořídit, jsou poté ze strany školy využívány při hodinách praxe u učebního oboru opravář zemědělských strojů a to k fyzické demonstraci v rámci výuky.

Jan Kříž