Aktuality

Provoz škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 13 ze dne 7. ledna 2021 platí s účinností od 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do 22. ledna 2021 (včetně) zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů středních škol ve školách na území České republiky.

Teoretické i praktické vyučování (odborný výcvik) bude v tomto období probíhat distanční formou dle stávajícího rozvrhu. 

Sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy, aplikaci Bakaláři – Komens a další informační zdroje dohodnuté s učiteli.