Aktuality

Provoz SŠ a ZŠ Vimperk (pracoviště Prachatice a Vimperk) od středy 25. listopadu 2020

Teoretické vyučování – od středy 25. listopadu bude probíhat prezenční výuka (žáci ve škole) všech posledních ročníků (tříletých učebních oborů a druhého ročníku nástavbového maturitního oboru). U ostatních ročníků probíhá výuka nadále distanční formou.

Praktické vyučování (odborný výcvik) – probíhá od středy 25. listopadu pro všechny ročníky prezenční formou (žáci ve škole).

Teoretické i praktické vyučování probíhá nadále dle standardního rozvrhu jak na prezenční, tak distanční formě výuky.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství