Aktuality

Provoz škol a školských zařízení od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 platí s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů středních škol ve školách na území České republiky.

Teoretické i praktické vyučování bude v tomto období probíhat distanční formou dle stávajícího rozvrhu.

26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny pro střední školy jako dny volna. Následuje státní svátek a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. V tomto období (26. října – 30. října) nebude probíhat distanční vyučování ani odborný výcvik.

Sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy, aplikaci Bakaláři – Komens a další informační zdroje dohodnuté s učiteli.